Gemeente en dakkapellen

Hier vindt u gratis en vrijblijvend de juiste dakkapel-leverancier. Na het volgen van 4 eenvoudige stappen, ontvangt u kosteloos offertes van meerdere bedrijven uit uw regio.

Stap 1: Kies uw categorie

Woningwet & Bouwbesluit

Op 1 januari 2003 is de Woningwet veranderd. Dit betekent ook nieuwe spelregels voor het bouwen van dakkapellen op woningen, kantoor- en winkelpanden. De nieuwe Woningwet kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en regulier bouwvergunningplichtig. In de wet is een strikt onderscheid gemaakt tussen de voor-, zij- en achterkant van woning of gebouw. Aan de achterkant is de kans veel groter dat u een dakkapel mag plaatsen zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden meer beperkingen en moet meestal wel een bouwvergunning worden aangevraagd.

Vergunningsvrij bouwen van een dakkapel op een achtergevel is in de meeste gemeenten toegestaan onder de volgende voorwaarden:

• De dakkapel heeft een plat dak.
• De dakkapel is niet hoger dan 1,5 meter buitenwerks gemeten.
• De dakkapel begint tussen 50 centimeter en 1 meter uit de dakgoot.
• De dakkapel ligt minimaal 50 centimeter onder de nok.
• De dakkapel blijft minimaal 50 centimeter uit het hart van elke bouwmuur.
• De dakkapel heeft ondoorzichtige zijwangen.

Dakkapel plaatsen? Speel op safe!

Door de nieuwe Woningwet zijn de behandelingstermijnen van bouwaanvragen aanzienlijk bekort. Verder gelden nu landelijk gelijke regels voor het indienen van een bouwaanvraag en voeren gemeenten een doorzichtiger en objectiever welstandsbeleid. Iedere gemeente hanteert echter eigen vergunningsregels voor de bouw van een dakkapel. Voor sommige bouwwerken is geen vergunning nodig, maar geldt wel een meldingsplicht. Wij adviseren u bij uw eigen gemeente (afdeling Openbare Werken) te informeren naar de actuele richtlijnen. Mocht het nodig zijn voor het bouwen van uw dakkapel een bouwvergunning aan te vragen, kunnen wij dit voor u verzorgen.

Om een bouwaanvraag of -melding te verzorgen, heeft u de volgende gegevens nodig:

• Schets of tekening (op schaal) van uw woning.
• Zijaanzicht van uw woning.
• Schets van de kant (voor of achter) waar de dakkapel komt, met hierop expliciet aangegeven waar de dakkapel geplaatst wordt.
• Plattegrond van de verdieping waar de dakkapel komt.
• Plattegrond van de straat (wijk) met daarop uw huis aangekruist, meestal 1:1000.
• Uw kadastrale nummer (zie uw koopakte).
• Door u ondertekende bouwaanvraagformulieren (te verkrijgen bij uw gemeente) in het door uw gemeente gewenste aantal

NB! Indien u niet in het bezit bent van bovenstaande gegevens, dan zijn deze tegen een kleine vergoeding te verkrijgen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente.

Mag u een dakkapel plaatsen? Bekend binnen een maand.

Burgemeester en Wethouders moeten in principe binnen één maand na ontvangst van de vergunningsaanvraag of melding schriftelijk laten weten tot welk oordeel zij zijn gekomen. Als uw bouwvoorstel niet in strijd is met het bestemmingsplan en voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan zullen er geen bezwaren zijn.

Meer informatie?

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen zelf de bouwaanvraag of meldingsplicht in eigen hand te nemen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer, waar u het Bouwbesluit 2003 online kunt raadplegen. Zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen


Vind uw Dakkapel

Laatste update: 20-06-2024  |  © Webdesign by JBB Media  |  Ontwerp ZOIEZO grafisch werk  |