Meldingsprocedure dakkapel

Hier vindt u gratis en snel de juiste dakkapellen. Na het volgen van 4 eenvoudige stappen, ontvangt u kosteloos offertes van meerdere dakkapel-leveranciers uit uw regio.

Stap 1: Kies uw categorie

meldingsplichtig van uw dakkapel

Bij een meldingsplichtig bouwwerk, wat een dakkapel ook kan zijn gelden de volgende richtlijnen: Burgemeester en wethouders moeten in principe binnen één maand na ontvangst van de melding schriftelijk laten weten tot welk oordeel zij zijn gekomen. Als het inderdaad gaat or een meldingplichtig bouwwerk, het niet in strijd is met het bestemmingsplan en voldoet aan redelijke eisen van welstand, dan zullen B & W laten weten dat u kunt gaan bouwen.

Meldingsplichtige Bouwwerken, tekst over dakkapellen, dit is een voorbeeld, per gemeente kunnen verschillen optreden! Een dakkapel is een meldingsplichtig bouwwerk als hij voldoet aan de volgende voorwaarden

• Een dakkapel op het achterdakvlak (de van de weg afgekeerde zijde van het dak). Voorwaarde is dat die dakkapel niet breder mag zijn dan de helft van het dakvlak.
• De bovenzijde moet tenminste 0,5 meter van de noklijn verwijderd blijven en de onderzijde moet in het dakvlak liggen (de dakkapel moet dus 'terugspringen ten opzichte van de dakgoot).

Als een dakkapel niet aan deze eisen voldoet dan moet altijd bouw-vergunning aangevraagd worden. Dus voor een dakkapel aan de voorzijde van de woning is altijd een vergunning nodig.dakkapel procedure Vind uw dakkapel

Laatste update: 23-04-2024  |  © Webdesign by JBB Media  |  Ontwerp ZOIEZO grafisch werk  |